Алып Ер тоңға аңызы

Жалпы мәлімет

Көне түрктердің байырғы аңыздың бірі. 

Махмұд Қашғаридің "Диуани лұғат-ит-түрік" энцилопедиялық сөздігінде Alip Er Toŋa> Алып Ер Тоңа атауындағы Toŋa "пілді өлтіретін барыс" деп деп анықтама берілген [DLT-496]. Сонымен қатар, сөздікте Toŋa qan> Тоңа Хан, Toŋa tegin >Тоңа тегін деген лауазымдық атақтар да қолданады, Түріктердің ұлы билеушісі Афрасияб Toŋa Alp Er > Тоң алып Ер дегені" барыстай күшті батыр адам" деп түсіндіріледі. 

Qaz - Афрасиябтың қызы.Ғылыми әдебиет

Kasgarli  Mahmud     Duvanu Lugat't Türk. Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin. Hazırlayanlar Ahmet B.Ercilasun, Ziyat  Akkoyunlu. -Ankara: TDKY, 2014. -995. 

Мәтін

Алып Ер Тоңа өлді ме

Иесіз айдын (дүние) қалды ма

Өтер заман өшін алды ма

Енді жүрек жыртылар

Амина07 Қазан, 2019

Привет

Арай 13 Қазан, 2020

Енді жүрек жыртылар

Арай 13 Қазан, 2020

Енді жүрек жыртылар

Арай 13 Қазан, 2020

Енді жүрек жыртылар

Арай 13 Қазан, 2020

Енді жүрек жыртылар

Арай 13 Қазан, 2020

Енді жүрек жыртылар

Арай 13 Қазан, 2020

Енді жүрек жыртылар

Арай 13 Қазан, 2020

Енді жүрек жыртылар

Мадина 13 Қазан, 2020

Енді жүрек жыртылар

Мейірім13 Желтоқсан, 2020

Жақсы екен

Пікір қалдыру