Солтүстік Кавказ, Шығыс Еуропа көне түрік бітік жазулы ескерткіштері

Жалпы мәлімет


 Негізінен эпитафиялық мазмұнды (100-ден астам). Олардың ішінде Нойд-Сент-Миклош көмбесінің ыдыс бұйымдардағы мәтіндері де жатады. Осы өңірдің Дунай, Еділ-Дон және Солтүстік Кавказ, Шығыс Еуропа  аумақтарындағы  ескерткіштерді бұлғар дәуіріне қатыстылығын зерттеушілер тілге тиек етеді.

Ғылыми зерттеулер

  О.Доннер, Ю.Немет,  С.Я.Байчоров, И.Доган  және басқа ғалымдар зерттеу жүргізген. 

Ғылыми әдебиет

Байчоров С.Я. Древнетюркские рунические памятники Европы. – Ставрополь, 1989. -294 с.

Doğan İ.  Doğu  Avrupadaki GökTürk /runik/ işaretli yazıtlar. -Ankara, 2002.-259.

Пікір қалдыру