«Арханан» ескерткіші (Күлтархан) мәтіні

Жалпы мәлімет


 Қазiргi Моңғолияның Бұлғын аймағы, Хишиг-өндөр  сұмынынан 40 км жердегi  Арханан деген төбешiгiнiң  (қазір малшының қыстауы орналасқан) батыс -солтүстiгiнде  ескерткiш орналасқан.  Мәтін ұзын гранит жартасқа үшкір затпен қашалған.  Онда түрiк бiтiк мәтін  140 таңба-әрiптi  3 жол  бәдiзделінген  /2,6 х 0,85 м /, төменгі тұстарында 10 таңба қашалынған. Бірінші жол 107 см,  екінші жол 45 см, үшінші жол 35 см ұзын. Таңба-әріптің биіктігі 1,5-1,8 см,  қашау тереңдігі  0,1- 0,2 см.  Табылған орнында.


Ғылыми зерттеулер

1966 ж. О.Намнандорж фотосуретi мен қолсызба көшiрмесiн әзірлесе,  Моңғолия ҰА-ның Тiл және әдебиет институтының ғалымы  Х. Лувсанбалдан қағаз эстампажын алған. Бұдан кейінгі зерттеуді  Е.Трыяарский,   С.Г. Кляшторный, С. Қаржаубай, И.В. Кормушин,  Ц.  Баттулга    жүргізген.  

Ғылыми әдебиет

Намнандорж О. Арван өдрийн шинжилгээний аялал //  ШУА. -Улаанбаатар, 1956. - N5, - 38-41х.

Tryjarski E. L’Inscription turque  runiforme d”Arkhanen, en Mongolie // Ural-Altaische Jahrbucher. Wiesbaden,  1965, 36,  fasc. 3-4 (1964), рр. 423-428.

Харжаубай С. Надпись на скале Арханана  // Хэл зохиол судлал . XIV.боть, 1-25-р дэвтэр.Улаанбаатар,1984. х.90-93.

Kljastorny S., Tryjarski E.  An Improved Edition of the Arkhanen Inscription  // Roznik orientalistyczny , XLVII, z.1. 1990, pp. 66-68. 

Кормушин И.В., Баттулга Ц.  Архананская надпись // Тюркологический  сборник. 2011-2012. Политическая и этнокультурная история тюркских народов и государств /Ред.кол . С.Г. Кляшторный, . Ин-т вочточных рукописей РАН.-М: Наука, 2013. - С.204-219


Мәтін

 


И.В. Кормушин,  Ц.  Баттулга бойынша:


1-      Teŋiriken qunçuy: jigen botur irkin : balıq eri : boltı turdı: yaŋı Kül Tarqan: küdegü  kelürti: buna bügikün qaya teg bek bolzun

2-       Bitig  bitidim: qaya Teŋiriken: qutluğ bolıŋ

3-      Qul  çoqa /açuqa/: qutluğ :  bolıŋ : qayaru : urtımntKrrugduKNQRTluKiyJ...nuKQLiJKnKriRUTUBngij JWUQnKryt

UzLUBugdiQaJQn...R...iUB

 

NUzLUBGLTNQ nKrytaJQ mdtibuCtib...b...b

 

mTzdbaRrzLUBGLTUQ ..xCLUQ..Q 

 


Пікір қалдыру