Елегест II (Е-52) бітіктасы

Жалпы мәлімет

Элегест өзенi оң жағасы «Элегест» поселкасының  оңтүстiк шығысында 2,5 км жердегі  қорғаннан табылған. 1960 ж Л.Р. Қызласов   Тувадағы музейіне әкелген. Құлпы тас қара құмдақ тастан жасалған. Қимасы төртбұрышты, беті тегістеліп, қыр шығарылған Барлығы 3 жол мәтін тастың 3 бетіне бір-бірден тігінен өте анық қашалған. Төртінші бетте таңба қашалған.  Бітіктастың биіктігі - 107 см, ұзындығы - 30 см, ені - 27 см.

Ғылыми зерттеулер

1907 ж. Гране  алғаш анықтап тапқан. 1926 ж бітіктас табылған қорғанда Теплоухов қазба жұмысын жасады. 1947 ж Евтюхова, Киселев, Кызласовтар бітіктасты зерттеп, көшірмесін алған.

Ғылыми әдебиет


Васильев Д.Д. Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала. //Советская тюркология, 1976. – № 1. – С.71-81.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Грамматика и текстология. -М., 2008. С. 144.

Мәтін


Körtile : Šeŋün ben : ečim : aqanïm

Bögü Terken : er erdemimde

Čač : Barïš Aγïra Šeŋün


mNQ mC nbNUyS altruK

admmdrr nKrtugb

NUySaRGSRB CC


Көртіле: Сеңүн мен атам: әкем

Бөгү Теркен: ер батыр ерлігінде

Чач: Барыс Ағыра сеңүн

Пікір қалдыру