Уюк-Туран (Е-3) бұғытасы және мәтіні

Жалпы мәлімет

 Қазіргі Туран қаласы маңында орнатылған екен.   Аржандағы кіші қорғанның құрамдас бөлігі. Қызғылтым сұр құмдақ майда тастан жасалынған. Екі қапталында киік, бұғы, доңыз  бейнелерін және таңба-белгілерді  оймыштап бейнеленген тастың қарама-қарсы екі  бетінде барлығы үш-үштен 6 жол мәтін қашалған. Жарты айшық пен  ашамай таңбалар қосылып «бақан» секілді таңба құраған,  ол екінші қапталдың  төменгі тұсында қашалған.  Өлшемі: биіктігі - 2,82 м, ені - 0,19 м, қалыңдығы - 0,41 м. 1943 ж. Данзынұлы  ұйымдастыруымен  Қызылдағы Тува музейіне әкелінген. 


Ғылыми зерттеулер

Алғаш 1887 ж. Фунтиков тапқан.  .

Ғылыми әдебиет

Radloff  W.  Die Inschriften vom Ujuk-Tarlak  // Die Alttürkischen Inscrihpiften de Mongolei.  Dritte  Lieferung  Die Denkmäler von Koscho-Zaidam, die ubrigen denkmaler des Orchon bechens und denkmaler im flussgebiete  des Jenissei. -St.Petersburg, 1895. p. 305-306.

Orhun H.N. Eski Turk Yazitlari , Istanbul, 1939, T-3. ss. 39-42.

Малов С.Е.   Енисейская письменности тюрков. -М.-Л., 1952. С.16-20.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -М., 1997. С. 189-196.

 

МәтінУЮК-ТУРАН  (Е-3)   ТҮРІК БІТІК  МӘТІНІ

 

жол

Түрiк бiтiк тiлiнде

1.       

 Quyïda: qunčuyïm:özde: oγulïm: yïta: esizime: yïta: bökümedim: adïrïldïm:

ekinim: qadašïm: yïta: adïrïldïm:

2.       

Altunlig: kešig: belimte: bаndïm: Teŋiri Elim: ke: bökümedim: esizime: yïta:

3.       

Öčеn: Külüg Tirig: ben: Teŋiri Elim: te: jemlig: ben:

4.       

üč jetmiš: yašïmqa: adïrïldïm: Ögük qatun: jerimke: adïrïldïm:

5.       

Teŋiri :Elimke: Qazγaqïm: oγulïm: En Oz: oγulïm:altï biŋ: yuntum:

6.       

aqanïm: Tölberi: qara: budun: Külüg:qadašïm: esizime:еlіšim er: ögüš er:

oγulan er: ködügülerim: qïz: kelinlerim: bökümedim 
mTLRD mdmXb aTJ amzs aTJ mLGU adzu mJWUQ aDJUQ

aTJ amzis mdmXb aK mlairyt mTNB atmlab gYaK glNUTL

nb glmj at mla iryt nb gritgluK niCu

mTLRD aKmrj NUTQXg mTLRD aQmYJ YmtajCu

mTNUJ yibiTL mLGU zUn mLGU mQGzQ aKmla iryt

mYDQ gluK NDUB aRQ irblut mNQ

mdmXb mrlnlK ziQ mrlugduK rNLGU rYgu rmsl amzsПікір қалдыру