Барық-II (Е-6) бітіктасы

Жалпы мәлімет

 Барық өзенінің шығыс жағалауында Ийи-тал ауылынан оңтүстікке қарай  11 шақырым  қашықтықтағы төбешіктер  айналасындағы   6 ұстынтас ескерткіштерінің бірі.   Қызыл қоңыр  құмдақ тастан жасалынған, биіктігі - 1,54 м, ені - 0,51-0,52 м, қалыңдығы - 0,23 м. Бітіктастың бетінде барлығы 4 жол ғана мәтін және  «бақан» іспетті таңба төменгі тұсында қашалған. 1943 ж. Данзынұлы   ұйымдастыруымен  Қызылдағы Тува музейіне әкелінген. 


 


Ғылыми зерттеулер

Мәтіндік зерттеулерін В.В. Радлов, Х.Орхун, С.Е. Малов, И.В. Кормушин жасады. 

Ғылыми әдебиет

Radloff  W.  Die Inschriften vom Ujuk-Tarlak  // Die Alttürkischen Inscrihpiften de Mongolei.  Dritte  Lieferung  Die Denkmäler von Koscho-Zaidam, die ubrigen denkmaler des Orchon bechens und denkmaler im flussgebiete  des Jenissei. -St.Petersburg, 1895. p. 308-309.

Orhun H.N. Eski Turk Yazitlari , Istanbul, 1939, T-3. ss. 62.

Малов С.Е.   Енисейская письменности тюрков. -М.-Л., 1952. С.21-22.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -М., 1997. С. 205-207.

Мәтін

1.                              

Küni Tеrеg :  üç yaşımda: qansız boldum

2.                              

Külüg: Tutuq: eçim: kişi qıldı 

3.                              

Buŋusuz: erde: ben: erdi

4.                              

 Quyıda: qunçuyımğa: adırıldım: apımа

 mDLUB ziSyQ aDmYJCu gritinuK
iDLiQiYiK mCi xTUT guluK
idr nb adrzUSUyUB
amp mDLRD aGmJWUQ iQaDJUQ


Пікір қалдыру