Барық IV (E-8) бітіктасы

Жалпы мәлімет

 

 Барық өзені бойында Ийи тал селосынан 11 км шығыста Е-5, Е-8 және Е-6, Е-7 бітіктастары қос қостан қатар орналасқан. Көне түрік дәуірінікі. 3 жол түрік бітік тігінен қашалған. Бітіктің астыңғы жағында таңба бар.Қызыл сұр құмдақ тастан жасалынған. Бітіктастың бір қапталында 3 жол мәтін қашалған.Өлшемі: биіктігі – 115 см, ұзындығы – 53 см, ені – 12 см


Ғылыми зерттеулер

 1891 ж. Клеменц алғаш тапқан. Мәтіндік  зерттеуді тұрғыдан С.Е.Малов, И.А. Батманов, И.В.Кормушин жүргізген.

Ғылыми әдебиет

Малов С.Е.   Енисейская письменности тюрков. -М.-Л., 1952. С.23.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -М., 1997. С. 211-212.

Мәтін


1. … kün aj: bökmedim-e

2. ... /quj/da: qunçyımqa: adırıltım

3. …jegin ben …
mdmXb …JnuK  

mDLRD aQmJWUQaDJUQ

….nbngj
Пікір қалдыру