Бегре (Е-11) бітіктасы

Жалпы мәлімет

 Бай Кемнiң оң ағысы Бегре өзенi Мунгаш Чирик деген жерде орнатылған.   Сұр сланец тастан жасалынған , өлшемі: биіктігі - 0,51 м, ені - 0,40-0,52 м, қалыңдығы - 0,20-0,27 м.. Екі қапталы және екі қыры барлығы 13 жол мәтін қашалған. 1915 ж. Андрианов  Минусинск музейіне әкелінген. ММ, инв № 40  


Ғылыми зерттеулер

 1892 ж. Ошурков тапқан. Мәтінін В.В.Радлов, Х.Н.Орхун, С.Е.Малов, И.А.Батманов, Д.Д.Васильев, А.С.Аманжолов, И.В. Кормушин  және басқа ғалымдар зерттеді.

Ғылыми әдебиет

Radloff  W.  Die Alttürkischen Inscrihpiften de Mongolei.  Dritte  Lieferung  Die Denkmäler von Koscho-Zaidam, die ubrigen denkmaler des Orchon bechens und denkmaler im flussgebiete  des Yenissei. -St.Petersburg, 1895. p. 314-317.

Orhun H.N. Eski Turk Yazitlari , Istanbul, 1939, T-3. ss. 71-75.

Малов С.Е.   Енисейская письменности тюрков. -М.-Л., 1952. С.29-34.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -М., 1997. С. 270-278.

Мәтін 

1.                              

 Tör Apa : içreki ben beş yegirmi yaşda alınmışım

2.                              

qunçuyım buŋa adırıldım:   esizim: kün ay ezidim

3.                              

üç oğulım: adırıldım: yıta  bökümedim qatığlanğıl

4.                              

 beş yegirmi yaşımda Tabğaç qanğa bardım er erdemim

5.                              

üçün alpun altun kümüşig: egri tebe elde kіşі qazğantım

6.                              

yeti: böri ölürdim barışığ  kökmеkig ölürmedim

7.                              

yerim yıta subum adırıldım  buŋa esizime yıta 

8.                              

budunum ekinim qadaşım adırıldım bökümedim

9.                              

Elim qanım bökümedim yaşım yeti yetmiş ezdim

10.                          

yıta Teŋirim : adırıldım

11.                          

antlığ adaşım antsızda edgü eşim adırıldım

12.                          

sekiz adırlığ  barımığ üçtü yılqı  tüketi yırаdım

13.                          

anta bökümedim yıta ürüŋіmig qaramığ  ezidim
mYmNL aDYJimrgjYb nbiKrCi aprut

amDz aJa nuK amzps amDLRD aOUB amYWUQ

LGNLGTQ amdmXbaTiJ amDLRDamLGUCu

 

mmdrr amDRB aGNQCGBT aDmYjimrgjYb

amDNGzQ iCaK adlabtirg gYmuK NUTLNUpL nCu

amdmrlugKmXK GYRB amdrlu irub itj

 

aTiJ amzisaOUB amDLRD amBUYaTiJ amrj

amdmXb amDLRD amYDQ amniK amNDUB

amDzYmtjitjmYJ mdmXb amNQ amla

amDLRD amryut aDTJ

amDLRDamYugd aDziYOamYDGLO

 

aOamDQBitKutiQLiJutCuGmRBGLRDziKs

amDzaGmaRQagmyruaTJamdmXb


Пікір қалдыру