Оя (Е-27) бітіктасы

Жалпы мәлімет

 Оя  өзені бойындағы қорғанда  орнатылған.   Ақшыл сұр   құмдақтастан жасалынған. Төбе тұсы кетіліп сынып кеткен. Екі қапталында барлығы 9 жол мәтін және таңба қашалған.  Бітіктастың өлшемі: биіктігі - 1,02 м, ені - 0,42-0,44 м, қалыңдығы - 0,39 м. Ескерткішті  1880 ж.    Минусинск музейіне әкелген. ММ, инв № 31
Ғылыми зерттеулер

1880   ж.  табылған, В.В.Радлов, Х.Н.Орхун, С.Е.Малов, О.В.Субракова, И.А.Батманов, И.В.Кормушин және басқа ғалымдар зерттеген.

Ғылыми әдебиет

Radloff  W.  Die Inschriften vom Ujuk-Tarlak  // Die Alttürkischen Inscrihpiften de Mongolei.  Dritte  Lieferung  Die Denkmäler von Koscho-Zaidam, die ubrigen denkmaler des Orchon bechens und denkmaler im flussgebiete  des Jenissei. -St.Petersburg, 1895. p. 331.

Orhun H.N. Eski Turk Yazitlari , Istanbul, 1939, T-3. ss.157-159.

Малов С.Е.   Енисейская письменности тюрков. -М.-Л., 1952. С.51-52.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -М., 1997. С. 60-63.

Мәтін 

жол

Түрiк бiтiк тiлiнде

 

1.                              

 Biŋ Ačuq : s……………

2.                              

 quyda: qunčuyïm: ……

3.                              

 adïrldïm: esizime:…….

4.                              

 kiši: qazγantïm: t……...

5.                              

 Elimke: bökmedim: esize elim…….

6.                              

 Aq adïr yaγïda: otuz: er: ü……….

7.                              

 Baγam: budunumqa: adïrïlt…..

8.                              

  Er beŋ: küsi: bu ermiš

9.                              

  Jïta: kü …………

...s xCyiB

mJUWUQ aDJUQ

amzis mTLRD

...t mTNGzQ iYiK

mlizis mdmXb aKmli

...u r zUTU iDiGJRiDQ

mTLRD aQmNUDUB mGB

YimrUB isuKybr

uKaTJ
Пікір қалдыру