Абақан (Е-48) бітіктасы

Жалпы мәлімет

 Абақан  өзені оң жағалауындағы жерде   орнатылған. Сұр  құмдақ тастан жасалынған. 13 жол мәтін қашалған. Онда бет қапталында 6 жол,  артқы қапталында өте өшіңкі 6 жол, екі қырында 3 жол қашалған.   Бітіктастың өлшемі: биіктігі - 2,60 м, ені - 0,69-0,75 м, қалыңдығы - 0,19-0,25 м.   1913 ж.  Минусинск  музейіне әкелінген. Инв. № 44


Ғылыми зерттеулер

 1916 ж. Адрианов тапқан.  С.В. Киселев, С.Е.Малов, О.В.Субракова, И.А.Батманов, И.В.Кормушин және басқа ғалымдар зерттеген.

Мәтін1.                      

Erdemlig: elinte: bökmedi Töleş alıp: Tutuq: іşiŋe: bökmedi: yeg: Terkin: esiz: yıta çığa

2.                       

Töleş bilge Tutuq beg: altı yegirmi: yaşda: almış: qunçuyŋız: bökmedi: beg eçim

3.                        

Yeti urı oğul: ıŋızqa: bökmedük: qaŋum: ü quşça: buŋa: tüşürmek: ertiŋiz: buŋqa:tura: beŋkü tikermen: yıta

4.                        

Toğday : turñazı: artzun: quşladaçı: bilge Tutuq: yoq: artzun: alıp kögşin: oluru qaltı

5.                        

Iç yer : elke: artzun: atçı : alıp Tutuq yoq: yuşqadıŋ elke azman atığ üküz at: yanaq: yıta

6.                        

Toquz: elig yaşda: toquz altmış er  ölürmiş: er başıŋ on: ölürti: bilge yıta

7.                        

Erdemi bar üçün qanınta: kü tutuq: atqa tegmiş: esiz: er başı yıta: çığa

8.                        

……….erin s………..nçeŋiz.: bar……..ne: tike bertimiz: kişinde yig tiker biz

9.                        

Erde: artuq: erdemi: bar üçün: beŋkü: tike: bertim: yeti: urı bar üçün: tike bertimiz

10.                    

Erdem…………………….

11.                    

………………………..

12.                    

……………………..

13.                    

…………………….

14.                    

………………………..

15.                    

…………………………..

16.                    

…………………………..
aGiCaTiY zis nKrt gy idmXb ayYi xTUT pLYlutidmXb atnil glmadr

mCgb idmXub zyYWUQ YmL aDYY imrgYiTL gbxTUTaglbYlut

 

aTiY nmrKit uKyb aRUT aQyUB zytr KmrYut iyUB aCYUQu mUyQ XdmXb aQzy LGUiRUitY

 

iTLQURLU nYguKpL NUzTR xY xTUTaglb iCDLYUQ NUzTR izFRUT YDGUT

 

aTiY xNY TzKuGiT Nmz iKlyDQSUY xUYxTUTpL iCT NUzTR iKl ryCi

aTiYmaglib itrlu NUySiYBr Ymrlur YmTL zxUT aDYYgl zxUT

aGiC aTiYiYBr zis mgbYmgtaQT xTUTuK aTNiNQnCuRBimadr

zibrKtgiyadYiK zmtrbaKit in....RB zyCn...snr...

zmtrb aKit nCuRBiRU ity mtrb aKit uKyb nCuRB imdr xTR adr

...mdr...
Пікір қалдыру