Катанда ( A-2) күміс тостағандағы мәтін

Жалпы мәлімет

 Қатанды  селосы маңындағы екінші қорғанда В.В. Радлов 1865 жылы  қазба зерттеулерін жүргізу барысында табылған күміс тостаған және оның түбіндегі таңбалы,  4 әріпті мәтін анықталынған.  Күміс тостаған Мәскеу мемлекеттік тарих музейінде сақтаулы.


  

 


 

 

 

 

 Ғылыми зерттеулер

 П. М. Мелиоранский,  Л. Н. Тыбыкова, И. А. Невская, М. Эрдал, К.Конкобаев, Н.Усеев, Н.Шабданалиев  мәтіндік талдау жасаған.

Ғылыми әдебиет

Мелиоранский П. М. Небольшая орхонская надпись на серебряной кринке Румянцевского музея //Записки Восточного отделения императорского Русского археологического общества.-СПб., 1903. Т. XV, вып. 1. С.34-36.  

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 143

Конкобаев К., Усеев Н., Шабданалиев Н. Атлас древнетюркских письменных памятников Республики Алтай. -Астана: «Ғылым» баспасы, 2015.- С.19-21.  

Мәтін

älig çäŋ  - елу чең

ayaz keskin22 Желтоқсан, 2022

'el aç, eğil' yazıyor bence :)

Пікір қалдыру