Талас-III (Т-3) бітіктасы

Жалпы мәлімет

  VIII-X ғғ. Талас қаласынан (бұрыңғы Әулие –Ата уезді, Дмитриевский қалашығы) 8 шақырым шығыс-оңтүстіктегі Айр-Там-Ой (Қырық-Қазық)  / «Алта-Бай» ?/  деген жерден табылған. Талас-1, 2 бітіктасының маңында болған. Ақшыл сұр түсті құмдақ тастан жасалынған. 5 жол мәтін қашалған. Тастың өлшемі: 120 х 90 х 46 см. Қайда  екені белгісіз (Ресей,  Санкт-Петербор қаласы Мемлекеттік эрмитажда сақтаулы? )


Ғылыми зерттеулер

1898 ж. В.А. Каллаур  тапқан. Г. Гейкел,  Ю. Немет , С.Е. Малов  , Х.Н. Орхун, И.А. Батманов  зерттеу жүргізген.

Ғылыми әдебиет

Heikel H.T.   Аltertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan . Travaux ethnographiques , 1918, VII. Taf. XXII-XXIV.

Nemet Julius  Die Köktürkischen Grabinschriften aus dem Tale des Talas in Turkestan // Körösi Csoma –Archivium . Edited by Gyula Nemeth. volume II,  Budapest 1926-1932. authorized print by E.I. Brill ,Leiden, 1967. pp. 139-140.

 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.-Л., 1959,  С. 61-62. Рис-12. 

Orkun H.N.  Talas yazitlari  // Eski Türk yazîtlari.  Istanbul, 1936. T-II. 135  s.

Батманов И.А.  Памятник  № 3  // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С. 12-13. Рис-5.

Мәтін

mD... iTiLU NiSU NiST

GUS LGU RUCgb

UiLGUm

iTmLQ iLUT aRQ Yim

pG1.       

 Atısın (a) usın (a) ol  ıtı(a)  …dım   

2.       

 Beg  çur  oğulı Asuğ

3.       

  …m oğulı …………..

4.       

 mş (a)  qara tolı (a) qılıntı

5.       

……………….

6.       

…………………

Пікір қалдыру