Қойтүбек (Қ-2) жартасы мәтіні

Жалпы мәлімет

 Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Бұлғартабыты ауылынан15 км  оңтүстік батыстағы Қойтүбек шатқалы жартасында орналасқан. Аталмыш ескерткішті кезінде «Марқакөл», «Ертіс» ескерткіші деп атаған еді. Мұнда  көкшіл сұр жартаста   1 жол мәтін  және 2 таңба және түзу сызықша найза таңба, ирек сулық таңба, бағана таңба үш таңба қашалынған. Мәтін ұзындығы50 см, таңба-әріп биіктігі 5-9 см.

Ғылыми зерттеулер

Ескерткішті 1985 ж. А.Е. Рогожинский  алғаш тапқан.  Мәтіндік тұрғыдан А.С. Аманжолов,  И.Л. Кызласов, Н.Базылхан, Н.Усеев  зерттеу жүргізді. 

Ғылыми әдебиет

Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наслдеия Казахстана. Научные чтения Н.Э. Масанова: Сб.мат-лов Межд. Науч. Конф.-Алматы:Print-S, 2010.- С.329-344

Аманжолов А.С.   Две наскальные  рунические надписи в долине Иртыша // История и теория древнетюркского письма. –Алматы: ЗАО «Издательство «Мектеп», 2003. -С. 203-204.

Кызласов И.Л. Как называли руническое письмо сами тюркские народы // Российская тюркология. 2011.-№2 (5). -С.62-74.

Bazilhan N. Kazakistan’da Bulunan Göktürk Yazıtları Hakkında. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2014, 3(2), 1-12,

Useev Nurdin   Kazakistan’da bulunan koytubek yazitinda köktürk yazisinin adi geçiyor mu? // Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/3 2015 s. 860-868, TÜRKİYE

МәтінciTRUJaglKsbaj elig jurti – Ай елдік жұрты («Становища Лунного правителя (Ай-элиг)   (А.С. Аманжолов)

üs(i)kl(i)g {ä} (a)yurtım - (Я велел изясняться письменно)  (И.Л. Кызласов)

b(e)ş(i)kl(i)g a yurtım  - Beşiklig yurtım - Бесікті жұртым  (Колыбельная земля, моя )   (Н.Усеев)

Пікір қалдыру