Ақтерек ( Қ-3) көне түрік бітік мәтіні

Жалпы мәлімет

Алматы  облысы Жамбыл ауданы Ақтерек ауылынан 4  км шығыстағы Іле Алатауының солтүстік жағы Ақтерек шатқалы жартасында орналасқан. Көкшіл сұр жартаста   1 жол мәтін  қашалынған. Мәтін ұзындығы26 см, таңба-әріп биіктігі 5-10 см.

Ғылыми зерттеулер

Бұл ескерткішті  2009 ж. А.Е. Рогожинский алғаш тапқанМәтіндік тұрғыдан И.Л. Кызласов , Н.Базылхан талдау жасаған.

Ғылыми әдебиет

Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наслдеия Казахстана. Научные чтения Н.Э. Масанова: Сб.мат-лов Межд. Науч. Конф.-Алматы:Print-S, 2010.- 333 с. (-544с.+42 с илл.).

Кызласов И.Л.  Прочтение рунической надписи урочища Актерек // Роль номадов в формировании культурного наслдеия Казахстана. Научные чтения Н.Э. Масанова: Сб.мат-лов Межд. Науч. Конф.-Алматы:Print-S, 2010.- С.345-346 (-544с.+42 с илл.)

Bazilhan N. Kazakistan’da bulunan Göktürk yazıtları // Teke. Uluslararası Turkce Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi /Sayı: 3/2 2014. Türkiye. Erzurum.-s.1-12. 

Мәтін
r tïm n -   Er atïm En - Менің есімім ер –күнаһар (Мое имя мужа-эра-грешни),(Боже, услышь меня!)» (И.Л. Кызласов)

er atım – Ер батыр атым (Н.Базылхан)Пікір қалдыру