Кемер (Қ-5) көне түрік бітік мәтіні

Жалпы мәлімет

 Жамбыл  облысы Талас ауданы Қаратау  ауылынан 20  км солтүстік шығыстағы  Қызыл тауының  Кемер шатқалы жартасында орналасқан. Көкшіл сұр жартаста   1 жол мәтін  қашалынған. Мәтін ұзындығы114 см, таңба-әріп биіктігі 2-5 см.


Ғылыми зерттеулер

 Бұл мәтінді 2009 ж. А.Е. Рогожинский алғаш тапқан.  Мәтіндік зерттеулер жүргізілмеген.

Ғылыми әдебиет

Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наслдеия Казахстана. Научные чтения Н.Э. Масанова: Сб.мат-лов Межд. Науч. Конф.-Алматы:Print-S, 2010.- 332-333 с. (-544с.+42 с илл.)


Пікір қалдыру