Үржар ( Қ-6) қола айнадағы мәтін

Жалпы мәлімет

Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданынан 20 шақырымда  Сасықбастау  ауылына жақын жердегі көне түрік қорғанынан табылған. Осы қола айнаның  жиегi мен iшкі шеңберінде  дөңгелене үшкiр темiр затпен қашалып 2 жол мәтін жазылған.Мәтіннің 1-ншi жолда - 20 таңба-әрiптi , 2-ншi жолда – 11 таңба-әрiптi.  Таңба-әрiптердiң  биiктiгi – 1.2-1.5 см. Қола айнаның шеңберi 10 см , қалыңдығы 1 см. Ресей, Мемлекеттік эрмитажда сақтаулы. Инв. № CA 16145.  


Ғылыми зерттеулер

1935 ж. Қазақстан зерттеу қоғамы тапқан. Алғашқы мәліметті А.Н. Бернштам  жариялады. Мәтіндік зерттеуін  А.С. Аманжолов  жүргізді. 

Ғылыми әдебиет

Бернштам А.Н.  Новые эпиграфические находки из Семиречья. //Эпиграфика Востока.2, М.-Л.,  1948, С. 107-110.

Amanjolov A.S.  Kazakistan’da bulunan Cin aynasi ile sasanid tabagindaki runik turk yazilari // Turk Dili Arastirmalari, Bulleten, 1993, Ankara, s. 115-119.

Аманжолов А.С. Руническая надпись на китайском (Восточный Казахстан)   // История и теория древнетюркского письма. Алматы, 2003. С. 199-200.

Аманжолов А. С. Түркі филологиясы және жазу тарихы , Алматы, 1996, 95 б.

МәтінtuluzsuXUCuCr

1.                                                      1

Er  içü-açu   üküsiz ölüt


 Муж, (пить) вино- безвременная (преждевременная ) гибель (букв: убийство) (А.С. Аманжолов)

 Ер азамат  шарап /iшу/  мезгiлсiз /уақытсыз/ өлу. (А.С. Аманжолов)Пікір қалдыру