Таластан (Жуан-төбе) (Қ- 9) табылған тас құралдағы мәтін

Жалпы мәлімет

IX-X ғғ. Тараз (Жамбыл) қаласынан 15 км батыста Жуан-төбе калашығынан табылған. Осы тас құралдың сынық тұсына қарсы жиегiнде 1 жол мәтін қашалған. Мәтіннің тереңдігі- 0,1 см. 6 таңба-әрiптен құралған. Биіктігі – 0,6 -1,5 см.  Мәтіннің өлшемі: 11,7 х 5,2 х 4,8 см. Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік музейі. КП № 20488
Ғылыми зерттеулер

1987 ж. К.М. Байпаков басқарған экспедиция тапқан. Мәтіндік зерттеулерді С.Г.Кляшторный, А.С.Аманжолов жасады. 

Ғылыми әдебиет

Байпаков К.М.  Средневековые города Казахстана на великом Шелковом пути. -Алматы, 1998, -С. 91.  (Камень с древнетюркской рунической надписью «Атлах» . VI-VIII вв.)

Кляшторный С.Г. Рунические памятники Таласа (проблемы датировки и топографии) // Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня.  Бишкек, 1995, С. 154-159. 

Аманжолов А.С.  Две таласские рунические надписи из городища Атлах   //  Тюркская руническая графика – II  (наглядный материал).  Алма-Ата., 1981, с. 12.

Аманжолов А.С. Атлақ мекен орнынан табылған екі руникалық талас жазуы (Жамбыл облысы, Байзақ ауданы) // Түркі филологиясы және жазу тарихы, Алматы, 1996, 47 б. .

Аманжолов А.С.   Две таласские рунические надписи из городища Атлах      // История и теория древнетюркского письма. Алматы

Мәтін

GaLTa

Atlaγ


Ab albaγ – Охота (на диких зверей) - развлечение  (А.С. Аманжолов)

Atlaγ – Атлақ (букв: место переправы)    (С.Г. Кляшторный)


Нурлан11 Сәуір, 2020

Кооно кыргыз - турк деп окуйбуз биз!Таластан табылгандан кийин , Талас облусу, Кыргыз республикасы деп окулуш керек. Тараз ооданы, Казахстандын тиешеси жок.

Пікір қалдыру