Мираннан табылған қағаздағы көне түрк мәтін (Тр-2)

Жалпы мәлімет

 Қағазға сиямен жазылған түрік бітік мәтіні. Шығыс Түркістандағы Миран жерінен табылған. Британ кітапханасында Стейн коллекциясында сақтаулы. British Library (Stein Collections) Or.8212/76 (1-3) Miran Fort (M.I.XXXII.006)

Ғылыми зерттеулер

А.Барнеттің айтуынша қағаз бөліктерінде Миран портын Түріктер жаулап алған кезеңде бірнеше адам аттары жазылған. 1912 ж Ұлыбритания және Ирландия королдігі Азия қоғамының журналында жарық көрген.

Мәтінtörtinçi : ay toquz : otuz : Qunığın Çor : yarıqı : oruŋu : 

Tudın : Çigsi : ke : yarlığ : boltı alını : içireki eki yaryaqı :

 Çik : Bilge : Çigsike : yarlığ : boltı otqa : kunmis 

: Qılıç Üzike yarlığ : boltı : Külüg : oruŋu qa : Atığ : 

yarlığ : boltı : Ekü apalığ : boltı : Alan ayıçığı 

kemüd kelürmis üç : yarıqdı ügeke yarıq : üçün : 

Yir : yarıq : yarbir : yarlığ : boltı : Kedim : oruŋu qa ... d ... üriŋ 

Yoriğa ke : ... Soğıçı balıq : da : eki ermis : yari- q : da : Bay ir qularqa : altı : yarıq tiginke :

 Barığlan Saŋun ... q otuz : oruŋuqa : Kuç : Çigsi ... ... siηe : ...

 Arığçı Arqa : si : Kensig : q- a : Terlig apa : qa : Qutluğ : qa : ... ... erke : oruŋu : Saŋun 

 qa Taç apa içirekike bir : yarıq : yo ruq : birle Buçurqa : yorıq : bir : ükiske :

 bir : yorıq : boltı : Temizime : ke : yorıq : Quyğu : qa : bir yorıq :

 Qul apa orıηuqa : yorıq : ... qoňçı : Elirke ... yorıq : tay.. bir : küküzime : yorıq ... boltı : Ele kul... q : Kene : bu... ür...


Пікір қалдыру