Уюк-Аржан (Е-2) бұғытасы және мәтіні

Information


 

Жалпы сипаттамасы:   Уюк өзені бойындағы Көктон шатқалында орнатылған екен.   

Аржандағы кіші қорғанның құрамдас бөлігі. Сұр жасыл сланец майда тастан жасалынған. Бұғытастың жоғарғы тұсында дөңгелек, үш сызық, ортаңғы тұсыда қару-жарақ пен таңба белгілер бар. Көне түрік мәтіні 2 жол болып төменнен жоғарыға қарай қашалған. Бұған қарама-қарсы қапталында екі кішігірім сызықты жарты ай мен көсеу секілді таңба қашалған.  Өлшемі: биіктігі - 2,40 м, ені - 0,49 м, қалыңдығы - 0,29 м. 1916 ж. А.В. Андриановтың ұйымдастыруымен Минусинск музейіне әкелінген.  ММ  инв. № 21

Ғылыми зерттеулері: 1888 ж. И.Р. Аспелин тапқан.  Мәтіндік зерттеулерін  И.Гране, С.Е. Малов, И.В. Кормушин және басқалар зерттеген. 

 

жол

Түрк бiтiк тiлiнде

 

1.                                 

 Er atım:  Ayaş Qa  : ben :

2.                                 

 Açad Egen: er erdemim: aquñ:

3.                                 

еr erdemim: ebim: aquñ:

4.                                 

еlimе etdim:  

5.                                 

еşim urım: аzаşdımız 


 rTimJYQVbn

...rrdmm axF

rrdmm bm xy

lmatdm

aYmRimzYDm

 

 

 

Әдебиет:

 

Radloff  W.  Die Inschriften vom Ujuk-Tarlak  // Die Alttürkischen Inscrihpiften de Mongolei.  Dritte  Lieferung  Die Denkmäler von Koscho-Zaidam, die ubrigen denkmaler des Orchon bechens und denkmaler im flussgebiete  des Jenissei. -St.Petersburg, 1895. p. 305.

Малов С.Е.   Памятник с Уюк Тарлака, притока р. Улуг-Кема // Енисейская письменности тюрков. -М.-Л., 1952. С.13-16.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -М., 1997. С. 256-260.

 

Leave a comment