Көне түрк дәуірінің ордалық қалалары мен қалашықтары