(Е-11) Стела Бегре

Общая информация


 

Памятник обнаружен в местности Мунгаш Чирик по правому притоку Бай Кем реки Бегре. Стела из серого сланца. Высота - 0,51 м, длина - 0,40-0,52 м, ширина - 0,20-0,27 м. На двух боковых сторонах и краях высечены всего 13 строк надписи. В 1915 г. А.В.Андрианов организовал перемещение памятника в Минусинский музей. ММ инв. № 4

Исследования: В 1892 г. обнаружил Ошурков. Исследовали В.В.Радлов, Х.Н.Орхун, С.Е.Малов, И.А.Батманов, Д.Д.Васильев, А.С.Аманжолов и др.


Текст: 

 

 

1.                              

 Tör Apa : içreki ben beş yegirmi yaşda alınmışım

2.                              

qunçuyım buŋa adırıldım:   esizim: kün ay ezidim

3.                              

üç oğulım: adırıldım: yıta  bökümedim qatığlanğıl

4.                              

 beş yegirmi yaşımda Tabğaç qanğa bardım er erdemim

5.                              

üçün alpun altun kümüşig: egri tebe elde kіşі qazğantım

6.                              

yeti: böri ölürdim barışığ  kökmеkig ölürmedim

7.                              

yerim yıta subum adırıldım  buŋa esizime yıta 

8.                              

budunum ekinim qadaşım adırıldım bökümedim

9.                              

Elim qanım bökümedim yaşım yeti yetmiş ezdim

10.                          

yıta Teŋirim : adırıldım

11.                          

antlığ adaşım antsızda edgü eşim adırıldım

12.                          

sekiz adırlığ  barımığ üçtü yılqı  tüketi yırаdım

13.                          

anta bökümedim yıta ürüŋіmig qaramığ  ezidim

 

 

 

 


1

turpaiCrKibnbYygrmiYYDaLNmYm

2

QUWYmaBUy DRLDm spzm Kun Y zDm

3

uCUGLm DRLDm YiTabXmdm QTGLNGL

4

bYygrmiYSmDaTBGCQNGaBRDm rrdmm

5

uCnLpUNLTUNKumYg gritb aldaKasi QzGNDma

6

yti buri ulrdm BRYG KXmKgulrmdma

7

yrm YiTaSUBm DRLDm BUyasizma YiTa

8

BUDNm Kinm QDYm DRLDm bXmdma

9

alm QNm bXmdm YSmytiytmYzDma

10

YTD tuyrma DuLDma

11

OLGDSma OSizDadguYmaDRLDma

12

sKizDRLGBRmGuCtuYiLQituKtiBQDma

13

OabXmdmaYTaurymgaQRamGazDma


Литература:

 

Radloff  W.  Die Alttürkischen Inscrihpiften de Mongolei.  Dritte  Lieferung  Die Denkmäler von Koscho-Zaidam, die ubrigen denkmaler des Orchon bechens und denkmaler im flussgebiete  des Yenissei. -St.Petersburg, 1895. p. 314-317.

Orhun H.N. Eski Turk Yazitlari , Istanbul, 1939, T-3. ss. 71-75.

Малов С.Е.   Енисейская письменности тюрков. -М.-Л., 1952. С.29-34.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -М., 1997. С. 270-278.

Оставить комментарий